ForumCaa strona

Nawigacja

Aktualnie online

Goci online: 6

Uytkownikw online: 0

cznie uytkownikw: 25,225
Najnowszy uytkownik: xanterek

Logowanie

Nazwa uytkownika

HasoZarejestruj si

Odzyskaj haso

Shoutbox

Musisz zalogowa si, aby mc doda wiadomo.

krystian1988
07.07.2017 09:39:50
hello³ Grin

jolaaaaa
04.06.2017 22:30:55
Dobrej nocki Smile

piterus
31.05.2017 18:55:47
Robione w Radomiu? Pfft

bogdan
31.05.2017 09:34:27
Ruskie. Grin Grin Grin

Pieka
28.05.2017 14:02:00
Bardziej pierogi Pfft

Pobierz now± wersjê
Pobierz podrêcznik
Zobacz inne oficjalne Supporty
Sponsoring WWW
Sponsorowane WWW
Statystyki supportu
PHP-Fuson PL na Facebooku

RSS

Serwer dedykowany z DirectAdmin i administracj±

Zobacz temat

Polski Oficjalny Support PHP-Fusion » Podstawowe zagadnienia zwi±zane z PHP-Fusion » Przedszkole
 Drukuj temat
Opcja pobierania zdjêæ
bocek1990
Drodzy, moja dziewczyna jest nauczycielk± jêzyka polskiego i dosta³a za zadanie przeniesienie danych ze starej strony internetowej szko³y (Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2017 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.) na now± (sygnowan± przez stronaszkolna.pl).

Zastanawiacie siê, dlaczego polonistka dosta³a takie zadanie? Trzej informatycy s± w konflikcie z pani± dyrektor i ku naszemu ******** nie wykonuj± jej poleceñ (np. przeniesienie danych na now± stronê www), a nauczyciele s± trudni do ruszenia (zostawmy ten aspekt, szkoda zdrowia).

Moja dziewczyna prosi³a informatyków, aby zgrali jej galeriê zdjêæ ze starej strony tak, aby mog³a je wrzuciæ na now±. Nieprzyja¼ni informatycy odpowiedzieli jej, ¿e MUSI POBRAÆ ZDJÊCIA RÊCZNIE, BEZPO¦REDNIO ZE STAREJ STRONY SZ£O£Y. Zdjêæ jest kilka tysiêcy. Wzi±³em to na siebie, ale krew mnie zalewa, my¶l±c o bezczelno¶ci tych osób.


Powiedzcie proszê, czy jest to mo¿liwe, aby nie by³o mo¿liwo¶ci pobrania zdjêæ bezpo¶rednio z katalogów na serwerach? Mo¿e s± jakie¶ inne opcje pobrania. . . Sam jestem mechanikiem samochodowym i trudno mi jest sobie wyobraziæ jak to dzia³a.

Poratujcie rad± :)
 
W¶cibski Go¶æ
Dodany dnia 22.08.2017 12:59:52
Pan Kontekstualny

Postw: n^x
Data rejestracji: Zawsze

Serwer dedykowany z DirectAdmin i administracj±
IP: localhost  
adi
Witam.
Pierwsze zasadnicze pytanie czy macie dane do starego serwera, bo jak tak to niema problemu a jak jeszcze macie dane do bazy sql to ju¿ ca³kiem cacy bo wszystko mo¿na przenie¶ na nowy serwer.
Pozdrawiam.
 
slaskimix.eu
bocek1990
Dziêki za odpowied¼ Smile

Temat zosta³ rozwi±zany, nagle jeden z informatyków stwierdzi³, ¿e jest w stanie dobraæ siê do katalogów i ³askawie zgra³ zdjêcia na dysk twardy.

Jeszcze raz dziêkujê za chêæ pomocy ¿yczê Wam wiele radochy w robieniu tego, co kochacie Smile
 
Przejd do forum:
Created by Arox Copyright (C) 2004
Copyright (C) 2004 - 2015 Ekipa PHP-Fusion.pl