$adres) { echo "Nie możesz odczytać tej strony..."; echo "Wejdź na nią z adresuhttps://xxx.pl/blog/24/xxxxx $adres"; exit; } ?>