ForumCaa strona

Nawigacja

Aktualnie online

Goci online: 11

Uytkownikw online: 0

cznie uytkownikw: 25,225
Najnowszy uytkownik: xanterek

Logowanie

Nazwa uytkownika

HasoZarejestruj si

Odzyskaj haso

Shoutbox

Musisz zalogowa si, aby mc doda wiadomo.

krystian1988
07.07.2017 09:39:50
hello³ Grin

jolaaaaa
04.06.2017 22:30:55
Dobrej nocki Smile

piterus
31.05.2017 18:55:47
Robione w Radomiu? Pfft

bogdan
31.05.2017 09:34:27
Ruskie. Grin Grin Grin

Pieka
28.05.2017 14:02:00
Bardziej pierogi Pfft

Pobierz now± wersjê
Pobierz podrêcznik
Zobacz inne oficjalne Supporty
Sponsoring WWW
Sponsorowane WWW
Statystyki supportu
PHP-Fuson PL na Facebooku

RSS

Serwer dedykowany z DirectAdmin i administracj±

PHP-Fusion Developers Network / Licencja EPAL dla dodatków PHP-Fusion

khaman dnia 06 padziernik 2014 17:30 · 0 komentarzy · 7545 czyta · Drukuj

Oficjalne PFDN
Prezentujemy wam Sieæ developerów PHP-Fusion(PFDN). Wiêcej: Tutaj.

EPAL
Powsta³a nowa komercyjna licencja, jako opcja dla dla developerów opieraj±cych swoje prace na PHP-Fusion (Enduser PHP-Fusion Addon License - EPAL).

PHP-Fusion i AGPL

Nigdy nie by³o mowy, ¿e AGPL jest z³e dla PHP-Fusion. Ale z EPAL jest to nawet lepsze. Problemy mog³y byæ zwi±zane jedynie z licencj± komercyjn±, która wspó³dzia³a z naszymi obecnymi licencjami.

Istota EPALa


EPAL dzia³a jako czê¶æ licencji CRL, wiêc cofa licencjê AGPL, gdzie nabywca bêdzie posiada³ wtedy licencjê EPAL. Zarówno CCL i CRL dzia³aj± w po³±czeniu z licencj± dodatków EPAL, wiêc obie anuluj± licencjê AGPL. Wiêcej znajdziecie tutaj.

Uzyskanie licencji EPAL


EPAL nie mo¿e zostaæ zakupiona i u¿yta poza Baz± Dodatków PHP-Fusion. EPAL mo¿e byæ u¿yta przez zatwierdzonych deweloperów PFDN.
Niezale¿ni deweloperzy z licencj± CCL wci±¿ mog± robiæ interesy jak wcze¶niej.
Musicie pamiêtaæ, ¿e wszyscy klienci, oraz klienci, którzy wykorzystuj± oprogramowanie komercyjne wymagaj± co najmniej licencjê CRL przy odwo³aniu AGPL.
Co oznacza, je¶li klienci nie maj± licencji z odwo³anym AGPL na tej samej stronie, na której stosuj± Twoje komercyjne dodatki, Twoja komercyjna wtyczka bêdzie automatycznie zaliczona do AGPL, wiêc dostêpna publicznie. Fakty te s± wa¿n± przyczyn±, dlaczego powa¿ni developerzy potrzebowali lepszej alternatywy. Z EPAL unikamy tych problemów..

Zajrzyj na PHP-Fusion Developer Network (PFDN) i do³±cz, je¶li jeste¶ zainteresowany.


Komentarze

Brak komentarzy. Moe czas doda swj?

Dodaj komentarz

Zaloguj si, aby mc doda komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani uytkownicy mog ocenia zawarto strony
Zaloguj si lub zarejestruj, eby mc zagosowa.

Brak ocen. Moe czas doda swoj?
Created by Arox Copyright (C) 2004
Copyright (C) 2004 - 2015 Ekipa PHP-Fusion.pl