ForumCaa strona

Nawigacja

Aktualnie online

Goci online: 7

Uytkownikw online: 0

cznie uytkownikw: 25,225
Najnowszy uytkownik: xanterek

Logowanie

Nazwa uytkownika

HasoZarejestruj si

Odzyskaj haso

Shoutbox

Musisz zalogowa si, aby mc doda wiadomo.

krystian1988
07.07.2017 09:39:50
hello³ Grin

jolaaaaa
04.06.2017 22:30:55
Dobrej nocki Smile

piterus
31.05.2017 18:55:47
Robione w Radomiu? Pfft

bogdan
31.05.2017 09:34:27
Ruskie. Grin Grin Grin

Pieka
28.05.2017 14:02:00
Bardziej pierogi Pfft

Pobierz now± wersjê
Pobierz podrêcznik
Zobacz inne oficjalne Supporty
Sponsoring WWW
Sponsorowane WWW
Statystyki supportu
PHP-Fuson PL na Facebooku

RSS

Serwer dedykowany z DirectAdmin i administracj±

PHP-Fusion v9.0 Beta

khaman dnia 07 padziernik 2014 08:51 · 14 komentarze · 9079 czyta · Drukuj

Oficjalne Chcieliby¶my zaprosiæ Was do aktywnego testowania i wnoszenia poprawek wersji beta. Najnowsz± wersjê ¶ci±gniecie st±d.

Beta bêdzie utrzymana w formie p³ynnej, znaczy to, ¿e wszelkie poprawki bêd± wprowadzane na bie¿±co do pliku który dostêpny jest do pobrania. Wszelkie problemy prosimy zg³aszaæ na forum PHP-Fusion v9.0 Beta. Przewidywany czas ¿ycia bety to ~1 miesi±c.

W tym miejscu chcieliby¶my wyt³umaczyæ dlaczego nazwali¶my tê wersjê PHP-Fusion v9. Tylko ze wzglêdu na zamieszanie jakie mo¿e spowodowaæ, odk±d PHP-Fusion v8 by³ nastêpny w kolejce. Wielu s³usznie zwróci³o uwagê na fakt, ¿e jeste¶my przy wersji 7 od wielu lat. Ci sami jednocze¶nie twierdz±, ¿e jest to bardzo dobra wersja.

PHP-Fusion v9 zawiera prawie wszystkie poprawki a nawet nowe elementy z listy ¿yczeñ wstêpnie planowanych dla PHP-Fusion v8. Gdyby¶my wypu¶cili teraz wersjê 8, która nie mia³aby funkcji, które skoñczyli¶my i pokazali¶my publicznie, ludzie po prostu byliby zawiedzeni. Dlatego rozpoczêli¶my wersj± 9, gdzie g³ówna wersja nadal jest rozwijana. Bêdzie to prawdopodobnie PHP-Fusion v10. Jednocze¶nie po jej wydaniu wersja 7 nadal bêdzie wspierana i rozwijana.

Wiêcej o PHP-Fusion v9 znajdziecie tutaj.

Komentarze

#11 | Pieka dnia 29 padziernik 2014 19:48
Zgodnie z sugesti± khamana, doda³em forum dla PHP-Fusion v9 Beta: http://www.php-fu...orum_id=57
#12 | lupozo dnia 01 stycze 2015 15:47
Wiadomo kiedy wersja relase?
#13 | slawekneo dnia 22 marzec 2015 12:25
seo jest i dziala, jak chcesz miec w naszym jezyku to sobie przerob /includes/rewrites/ tam masz pliki odpowiedzialne za wzory linkow. Swoja droga powinni wzory na zmiennych lokalnych zrobic by ulatwic wielojezycznosc.
#14 | DjJohn dnia 19 stycze 2016 19:20
T³umacze ale przyznam siê ¿e straszny nie³ad Shock w plikach z jêzykiem. Do soboty panel admina powinien byæ spolszczony. Grin

Dodaj komentarz

Zaloguj si, aby mc doda komentarz.
Created by Arox Copyright (C) 2004
Copyright (C) 2004 - 2015 Ekipa PHP-Fusion.pl