ForumCaa strona

Nawigacja

Aktualnie online

Goci online: 7

Uytkownikw online: 0

cznie uytkownikw: 25,225
Najnowszy uytkownik: xanterek

Logowanie

Nazwa uytkownika

HasoZarejestruj si

Odzyskaj haso

Shoutbox

Musisz zalogowa si, aby mc doda wiadomo.

krystian1988
07.07.2017 09:39:50
hello³ Grin

jolaaaaa
04.06.2017 22:30:55
Dobrej nocki Smile

piterus
31.05.2017 18:55:47
Robione w Radomiu? Pfft

bogdan
31.05.2017 09:34:27
Ruskie. Grin Grin Grin

Pieka
28.05.2017 14:02:00
Bardziej pierogi Pfft

Pobierz now± wersjê
Pobierz podrêcznik
Zobacz inne oficjalne Supporty
Sponsoring WWW
Sponsorowane WWW
Statystyki supportu
PHP-Fuson PL na Facebooku

RSS

Serwer dedykowany z DirectAdmin i administracj±

Aukcja PHP-Fusion.pl na rzecz 23 Fina³u WO¦P

Pieka dnia 13 stycze 2015 20:06 · 1 komentarz · 6604 czyta · Drukuj

Informacje Mamy za sob± XXIII Fina³ Wielkiej Orkiestry ¦wi±tecznej Pomocy, a wiêc czas najwy¿szy do³o¿yæ siê do niego :)

Tradycyjnie, jak co roku postanowili¶my tak¿e i w tym wystawiæ w³asn± aukcjê WO¦P Allegro, której przedmiotem s± wy¶wietlenia bannera na naszej stronie. Aukcje maj± na celu pomóc WO¦P w zebraniu jak najwiêkszej kwoty "Dla podtrzymania wysokich standardów leczenia dzieci na oddzia³ach pediatrycznych i onkologicznych oraz godnej opieki medycznej seniorów".

Liczymy na Was, Drodzy U¿ytkownicy!

Komentarze

#1 | Pieka dnia 16 stycze 2015 10:09
Zapraszam równie¿ do dyskusji na forum: http://www.php-fu...d_id=37505

Przypominam, ¿e indywidualny zwyciêzca otrzymuje dodatkowy bonus w postaci kompletu gier. Po szczegó³y zapraszam do ww. tematu.

Dodaj komentarz

Zaloguj si, aby mc doda komentarz.
Created by Arox Copyright (C) 2004
Copyright (C) 2004 - 2015 Ekipa PHP-Fusion.pl